ﺗﻤﺎﺱﺑﺎﻣﺎ |ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ  | ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﮬﺎﻯﺍﻳﺭﺍﻥ | انجمن ها | ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ | دربارﮦما

استان سمنان

 سمنان

 

آزمايشگاه اميرالمومنين

مسئول فني: دکتر نسرین عسگری

تلفن: ۴۴۴۹۵۸۰

بلوار مصطفی خمینی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین 

آزمايشگاه پاستور 

مسئول فني: دکتر نسرین عسگری

تلفن: ۳۳۳۰۵۷۷

پارک سنگی 

آزمايشگاه تأمين اجتماعي ۲

مسئول فني: دکتر منیژه علمی

تلفن: ۲۲۱۸۲۱۶

بلوار قدس درمانگاه شماره ۲      

آزمايشگاه خاتم الأنبياء

مسئول فني: دکتر جعفر علاوی طوسی

بلوار ۱۷ شهریور کلینیک خاتم الانبیاء 

 آزمايشگاه ۱۵خرداد

مسئول فني: دکتر جعفر طوسی علاوی

تلفن: ۲۷۵۵

مهدیشهر خیابان امام بیمارستان ۱۵ خرداد   

آزمايشگاه ۵ آذر

خیابان ابوذر درمانگاه ۵ آذر 

آزمايشگاه دانش

مسئول فني: منیژه علمی

تلفن: ۳۳۴۰۲۲۰

بلوار قائم       

آزمايشگاه رازي

مسئول فني: دکتر وحید سمنانی

تلفن: ۴۴۴۵۹۴۲

میدان معلم     

 آزمايشگاه سينا

مسئول فني: فرزانه کلانتری

تلفن: ۶۹۹۷

مهدیشهر خیابان امام     

آزمايشگاه فاطميه

مسئول فني: دکتر وحید سمنانی

تلفن: ۳۳۲۸۳۰۲

بلوار هفده شهریور مرکز آموزشی درمانی فاطمیه      

آزمايشگاه مركزي 

مسئول فني: دکتر رضوانی دکتر فاضل نجفی دکتر غلامرضا ایرجیان

تلفن: ۳۳۲۲۲۸۴

شهید رجائی آزمایشگاه مرکزی  و رفرانس   

     

آزمايشگاه ۱۷شهريور

تلفن: ۳۳۲۲۲۸۰

میدان ابوذر درمانگاه ۱۷ شهریور

 

آزمايشگاه فاميلي 

تلفن: ۳۳۲۲۲۷۵

بلوار آیت ا... مدنی درمانگاه فامیلی

     

آزمايشگاه حضرت رقيه (س) 

تلفن: ۴۴۴۰۹۲۰

شهرک گلستان جنب درمانگاه قدس -  درمانگاه رقیه

      

آزمايشگاه تبيانيان

تلفن: ۲۹۲۹

خیابان صاحب الزمان درمانگاه تبیانیان

      

آزمايشگاه شهداي سرخه 

تلفن: ۲۱۰۶

میدان بهشتی مرکز روستایی شهرستان سرخه

      

آزمايشگاه شهيد افلاطوني 

 تلفن: ۲۴۲۴

خیابان بهشتی مرکز شهری شهمیرزاد

      

آزمايشگاه شفاء

مسئول فني: دکتر فرزانه کلانتری

تلفن: ۴۴۴۲۱۱۲

میدان استاندارد خیابان وحدت بیمارستان شفا

     

آزمايشگاه هادي 

مسئول فني: دکتر فاضل نجفی

تلفن: ۳۳۳۳۵۵۲

میدان سعدی ساختمان صرف

      

آزمايشگاه مشاهير

مسئول فني: ماندانا صدقی

تلفن: ۳۳۴۳۸۰۹

میدان مشاهیر      

 

 دامغان 

    

آزمايشگاه رضايي

مسئول فني: دکتر علی ارزیده آناهیتا جوادی

تلفن: ۵۲۴۵۲۱۵

امام خمینی بیمارستان رضایی دامغان

      

آزمايشگاه شهيد چراغيان 

مسئول فني: دکتر علی ارزیده

تلفن: ۵۲۳۷۴۱۳

میدان شهید شاهچراغی مرکز شهری دامغان

      

آزمايشگاه تأمين اجتماعي 

امام خمینی دامغان

 

آزمايشگاه امير آباد 

تلفن: ۳۳۴۶

امیریه

      

آزمايشگاه فرات 

تلفن: ۳۳۵۰

فرات

      

آزمايشگاه ديباج

تلفن: ۳۲۶۷

دامغان كلاته دیباج

      

آزمايشگاه دروار

 تلفن: ۳۲۶۱

دروار

      

آزمايشگاه رازي

مسئول فني: آناهیتا جوادی

تلفن: ۶۵۷۵

بلوار چهارشیر

      

آزمايشگاه شفاء

مسئول فني: دکتر علی ارزیده

تلفن: ۷۷۱۰

بلوار چهارشیر

 

 گرمسار

 

آزمايشگاه امام

مسئول فني: دکتر عباس فضا للهی آسادور امیرخلیلی

تلفن: ۴۲۲۳۶۹۴

میدان شهدا بیمارستان  امام گرمسار

      

آزمايشگاه درمانگاه ۳

مسئول فني: محمدرضا صداقت

تلفن: ۴۲۲۸۸۳۱

خیابان شیلات

      

آزمايشگاه تأمين اجتماعي 

مسئول فني: دکتر آرزو اشرفیان

تلفن: ۴۲۲۳۰۸۳

روبروي بيمارستان امام گرمسار

      

آزمايشگاه داورآباد 

تلفن: ۴۵۶۴۴۶۰

روستای داورآباد

      

آزمايشگاه آرادان 

تلفن: ۴۵۴۲۸۰۰

خیابان شهید کلانتری آرادان گرمسار

      

آزمايشگاه ريكان

تلفن: ۴۵۲۲۳۵۷

روستای ریکان

 

آزمايشگاه ايوانكي 

تلفن: ۴۶۲۲۲۰۱

میدان امیرالمومنین  - ایوانکی

      

آزمايشگاه كيميا

مسئول فني: محمد رضا صداقت کابلی

تلفن: ۲۳۷۹

ايوانكي

      

آزمايشگاه رازي

مسئول فني: آسادور امیر خلیلی خانی

تلفن: ۴۰۷۶

میدان شهدا- ساختمان صدف

      

آزمايشگاه كوير

مسئول فني: آرزو اشرفیان

تلفن: ۳۰۸۳

روبروی بیمارستان امام

      

آزمايشگاه ابن سينا

مسئول فني: عباس فضل الهی

تلفن: ۴۸۴۵

روبروی بیمارستان امام

      

 شهمیرزاد

 

آزمايشگاه فولاد محله 

تلفن: ۳۵۳۵

فولادمحله مرکز روستایی فولاد محله

 

 

 

 

ﻧﺸﺮﻳﻪ تشخيص آزمایشگاهی

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﻣﺎﺭﻩ

ﺷﻣﺎﺭﮦﮪﺎﯼ ﮔذﺷﺗﻪ

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻣﺎ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ---------------

ﺧﺒﺭها

ﺧبرهای روز

---------------

فرهنگ کاربردی پارسی

الفبای زینهارشناسی (Immunology)

 

Copyright 2005 Tashkhis Azemayeshghahi. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

 

p>