ﺗﻤﺎﺱﺑﺎﻣﺎ |ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ  | ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﮬﺎﻯﺍﻳﺭﺍﻥ | انجمن ها | ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ | دربارﮦما

 

  شماره پنجاه  وشش -  خرداد و تیر  يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت

١-اخبار آزمایشگاهی

دکتر محمد جواد غروی-دبیر انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی ایران  

٢- گفتگویی با دکتر رضا فرید حسینی

متخصص ایمنولوژی -استاد دانشگاه مشهد

٣- نامه ای در اعتراض به سخن مدیر مسوول شماره ی ٥٣

وپاسخ مدیر مسوول به آن

٤- روماتیسم و عفونت های تحت بالینی مزمن فعال

دکتر محمد رضا صادقیان-متخصص بیماریهای داخلی و روماتولوژی

٥- برسی مقایسه ای نتایج روش روتین تشخیصی و PCR در٦۱ بیمارمبتلا به سل ریوی و خارج ریوی

دکتر حاجیا-دکتر شاهرخی- دکتر امیر برزیگر- ملیحه ی طالبی-دکتر قاضی سعید-دکتر صراف نژاد

٦- پروتئومیکس و کاربردهای بالینی آن

دکتر زهره حجتی نجف آبادی ثریا قاسمی

۷- اساس مولکولی و تشخیص بیماری شارکوت-ماری توت

دکتر صادق ولیان بروجنی ،متخصص زنتیک پزشکی ایثار نصیری،کارشناس ارشد ژنتیک

٨- پژوهش های تازه ی آزمایشگاهی

رضا ذاتی کیخا،داشنجوی ژنتیک، سیستان وبلوچستان -ابوالفظل راد، داشنجوی ژنتیک، سیستان وبلوچستان

٩- پیوند اندام ها و آزمایش های وابسته به آن (شماره 1)

دکتر عباس افراه،متخصص آزمایشگاه بالینی

٠۱- درسوگ همکاران فرهیخته، شادروانان دکتر علی تبرک و دکتر فراز فروحی

۱۱-روش جدید مولکولی جهت تشخیص سویه های استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین

 دکترمحمد فائزی  استادیاردانشگاه آزاد لاهیجان- جواد رودگر صفاری،دانشجوی کارشناسی ارشدمیکربشناسی

٢۱ جدول ارزیابی آزمایشگاه رفرانس

                         

 

ﻧﺸﺮﻳﻪ تشخيص آزمایشگاهی

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﻣﺎﺭﻩ

ﺷﻣﺎﺭﮦﮪﺎﯼ ﮔذﺷﺗﻪ

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻣﺎ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ---------------

ﺧﺒﺭها

ﺧبرهای روز

---------------

فرهنگ کاربردی پارسی

الفبای زینهارشناسی (Immunology)

 

Copyright 2005 Tashkhis Azemayeshghahi. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

 

p>